Du är här: HomeEkonomi

Ekonomi

Brf Herserudshöjden är en välskött förening med en kunnig och mycket aktivt arbetande styrelse. Utgångspunkten för arbetet är att ansvarsfullt sköta ekonomin med en bra balans mellan avgiftsnivå, förvaltning och utveckling.

Ekonomin följs upp och styrs på veckobasis för att bibehålla god kontroll. Årligen avsätts 120 tkr till den yttre underhållsfonden för att säkerställa att fastigheten hålls i så nära nyskick som möjligt, även i framtiden. 

För räkenskapsåret 2015 redovisades en omsättning på 2,7 mkr med ett positivt resultat, innan avskrivningar och avsättning till underhållsfonden, på drygt 180 tkr med god bibehållen soliditet och likviditet. 

 

Styrelsen i Brf Herserudshöjden upprättade år 2009 en professionell bedömning av kommande avskrivningsbehov av byggnadens värde. I bedömningen ingick övervägande om byggnadens skick, läge samt marknadsvärde. Det resulterade i en progressiv avskrivningsmetod, innebärande att värdeminskningen ökade vartefter byggnaden blev äldre.

Bokföringsnämnden, BFN, beslutade i april 2014 att progressiv avskrivningsmetod icke får tillämpas för bostadsrättsföreningar. BFN beslutade att endast linjära avskrivningar (lika mycket varje år) var tillämpliga. Föreningen har inget annat val än att följa BFN:s regel vilket föranleder avsevärt större belopp för avskrivning än tidigare metod. Avskrivningstiden är 100 år.

Brf Herserudshöjden är en ekonomisk förening där det ekonomiska syftet är att inbetalda årsavgifter ska täcka respektive års utbetalningar (i huvudsak driftskostnader och räntor). Avskrivningar är ingen utbetalning varför årsavgiften inte kommer att påverkas av avskrivningar. Däremot påverkar avskrivningen årets resultat. Föreningen kommer därför under överskådlig tid att redovisa underskott och kommer att styra verksamheten på kassaflödet samt fortsätta med balanserade avsättningarna till underhållsfonden enligt plan.

 

I januari 2017 förföll föreningens ena lån på 10 mkr. Föreningen kunde då, efter försäljning av en hyresrätt samt överlikviditet i kassan, amortera 4,5 mkr. Detta tillsammans med ett bättre ränteläge resulterade i en betydande kostnadssänkning och vidare att årsavgifterna sänktes med 11% från 1 april.  Mer information se årsredovisningen för 2016.

 

 

Herserudshöjden

Brf Herserudshöjden bildades 2007 och erbjuder ett förstklassigt boende i en attraktiv miljö på Lidingö.

Kontakt

Brf Herserudshöjden
Lärargården 13
181 51 Lidingö

info@herserudshojden.se
08-12 44 95 48

Namnbyte

Brf Lärargården i Lidingö har från hösten 2013 bytt namn till Brf Herserudshöjden i syfte att bättre spegla nuvarande boendeform och ytterligare framhäva föreningens attraktiva boendemiljö högt belägen i Herserud.